अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना