अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure