अवैध आप्रवासीको कानूनी हैसियत नियमित गर्ने सम्बन्धी कतार सरकारको घोषणाबारे थप जानकारी