ईद उल फित्रको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure