कतारका बासिन्दाहरुले राष्ट्रिय ठेगाना दर्ताको प्रमाणपत्र लिनेबारे