कतारको खेलकुद दिवसको उपलक्ष्यमा राजदूतावास बन्द हुनेबारे सूचना