कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना !


कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यही 2074 साल पौष 03 गते सोमबार तदनुसार 18 डिसेम्बर 2017 का दिन राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ।

2074 पौष 04 गते तदनुसार 19 डिसेम्बर 2017 देखि   राजदूतावास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।

 

Notice !

 

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 18 December 2017 on the occasion of the National Day of the State of Qatar.

The Embassy will resume its work as usual from 19 December 2017.

 

Embassy of Nepal

Doha, Qatar

14 December, 2017