कतारमा रहेका नेपाली समुदायका लागि नेपाली राजदूतावासबाट जारी सूचना ।