कतारस्थित नेपाली समुदायमा नेपाली राजदूतावासको अत्यन्त जरुरी सूचना ।