आधिकारिक सूचना तथा जानकारी मात्र सम्प्रेषण गर्नुहुन नेपाली समुदायमा राजदूतावासकाे अनुराेध