कतारस्थित नेपाली समुदायमा नेपाली राजदूतावासको अनुरोध ।