छठ पर्वको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure