नेपालबाट कतार आउने यात्रीहरूका लागि २९ अप्रिल २०२१ देखि अनिवार्य क्वारेन्टाइन लागू हुने सम्बन्धी सूचना