नेपाली राजदूतावास, दोहाबाट जारी भएको सार्वजनिक सूचना ।