फागु पूर्णिमाको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना (Notice Regarding Embassy Closure on 17 March 2022)