भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरु सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागले छुट्टै कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनमा नआउन्जेलसम्मका लागि भएको व्यवस्थाबारे श्री अध्यागमन विभागले २०७८।११।२७ मा जारी गरेको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अपलोड गरिएको छ