मे १ देखि मे ३ सम्म राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure