यात्राको लागि कोभिड-१९ PCR Test सम्बन्धी सूचना

नेपाल फर्कने प्रयोजनका लागि कतारका तोकिएका निजी अस्पतालबाहेक निम्न सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा कोभिड १९ को PCR Test निशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा गर्न सकिने जानकारी प्राप्त भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ:
Workers Health Center – Hemaila Branch
Building 265, Street 35, Al-Taqa Street, Zone 81

Fereej Abdel Aziz Health Center
Al Farabi Street

Muaither Health Centre
Al Waab St, Ar-Rayyan

Rawadat Al Khail Health Cenre
B Ring Rd, Doha

Um Salal Health Centre
Al Shamal Rd, Umm Salal Muhammed

Gharafat Al Rayyan Health Centre