विदेश जाने सबै नेपाली नागरिकहरुलाई काठमाडौं उपत्यकाका चार वटा अस्पतालहरुमा कोभिड-१९ विरुद्धको जोनसन एण्ड जोनसन खोप दिने व्यवस्था गरिएकोबारे सूचना

सूचना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार नेपालबाट हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।