१५ सेप्टेम्बर २०२२ देखि नेपाल एअरलाईन्सको काठमाण्डौ-दोहा-काठमाण्डौ उडान र अवतरण Doha International Airport बाट हुने भएको जानकारी उक्त एअरलाईन्सबाट २०७९/५/२३ मा जारी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अपलोड गरिएको छ ।