Office Hours (कार्यालय समय सम्बन्धी सूचना)

राजदूतावासको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

यही २०७८ साल आषाढ ०१गते (तदनुसार २०२१ जुन १५) देखि देहायबमोजिम परिवर्तन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ:

राजदूतावास खुल्ने समय
बिहान ८ देखि अपरान्ह ३ बजेसम्म
राजदूतावास खुल्ला हुने दिन
आईतबार देखि बिहिबारसम्म
(सार्वजनिक बिदा बाहेक)
राहदानी फाराम संकलन
बिहान ८ देखि बिहान ११ बजेसम्म
मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य
बिहान ८ देखि बिहान ११ बजेसम्म
कन्सुलर सेवा
बिहान ८ देखि अपरान्ह २ बजेसम्म
श्रम सम्बन्धी अन्य कार्य
बिहान ८ देखि अपरान्ह २ बजेसम्म
राहदानी वितरण
बिहान १२ देखि अपरान्ह २३० बजेसम्म
नगद काउन्टर
बिहान ८ देखि अपरान्ह २ बजेसम्म

NOTICE REGARDING OPENING AND WORKING HOURS

This is to inform all the concerned that effective from 15 June 2021, the official timings of the Embassy will be as referred:
1
Opening Hours
8 AM to 3 PM
2
Opening Days
Sunday to Thursday
(Except Public Holidays)
3
Passport Forms Submission
8 AM to 11 AM
4
Demand Attestation Services
8 AM to 11 AM
5
Consular Services
8 AM to 2 PM
6
Labour Related Services
8 AM to 2 PM
7
Passport Distribution
12 AM to 230 PM
8
Cash Counter
08 AM to 2 PM

Embassy of Nepal
Doha, Qatar
10 June 2021