Office Hours (कार्यालय समय सम्बन्धी सूचना)

यही २०७८ साल भदौ ३१ गते (तदनुसार २०२१ सेप्टेम्बर १६) देखि लागु हुने गरी राजदूतावासको समय तालिका सम्बन्धी सूचना

यही २०७८ साल भदौ ३१ गते (तदनुसार २०२१ सेप्टेम्बर १६) देखि राजदूतावासको समय तालिका देहायबमोजिम परिवर्तन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ:

राजदूतावास खुल्ने समय

बिहान ८:३० देखि अपरान्ह ४:३० बजेसम्म

राजदूतावास खुल्ला हुने दिन

आईतबार देखि बिहिबारसम्म(सार्वजनिक बिदा बाहेक)

राहदानी फाराम संकलन

बिहान ९ बजे देखि अपरान्ह १२:३० बजेसम्म

मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य

बिहान ९ बजे देखि अपरान्ह १२:३० बजेसम्म

कन्सुलर सेवा

बिहान ९ बजे देखि अपरान्ह २ बजेसम्म

श्रम सम्बन्धी अन्य कार्य

बिहान ९ बजे देखि अपरान्ह २ बजेसम्म

राहदानी वितरण

बिहान ११ बजे देखि अपरान्ह  ३ बजेसम्म

नगद काउन्टर

बिहान ९ बजे देखि अपरान्ह २:३० बजेसम्म

 

NOTICE REGARDING OPENING AND WORKING HOURS
This is to inform all the concerned that effective from 16 September 2021, the official timings of the Embassy will be as referred:
1
Opening Hours
8:30 AM to 4:30 PM
2
Opening Days
Sunday to Thursday (Except Public Holidays)
3
Passport Forms Submission
9 AM to 12:30 PM
4
Demand Attestation Services
9 AM to 12:30 PM
5
Consular Services
9 AM to  2 PM
6
Labour Related Services
9 AM to 2 PM
7
Passport Distribution
11 AM to 3 PM
8
Cash Counter
9 AM to 2:30 PM
Embassy of Nepal
Doha, Qatar
08 September 2021