कतारको राष्ट्रिय खेलकुद दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure