कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure