कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने/ Notice on Embassy Closure