कतारस्थित नेपाली समुदायका विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएका बालबालिकाको लागि अवसर

 

Education Above All Foundation बाट विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकालाई अध्ययनको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले कतारस्थित नेपाली समुदायका Valid QID भएका तर कतारका कुनै विद्यालयमा भर्ना नभएका बालबालिकालाई भर्ना हुनका लागि कतारको शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा ५ वटा शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त विद्यालयहरुको विवरण, सम्पर्क र भर्नासम्बन्धी आवश्यक विवरण उक्त Foundation को वेभसाइटमा तल दिइएको लिंकमार्फत् प्राप्त गर्नुभई यस अवसरको लाभ लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ।

लिंक:- https://www.educationaboveall.org/our-programmes/together-project/how-apply-eligibility-criteria

यससँगै प्राप्त सन्देश देहायबमोजिम छन्। आफ्नो बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त फाराम भर्न सक्नुहुनेछ।

Dear Parents,

The Education Above All Foundation is gathering information on the topic of homeschooling among families in Qatar. If your school-age child (6-18 years old) holds a valid Qatar Residency Permit and is currently homeschooling (and not registered with any school in Qatar), please follow this link (https://forms.gle/51GFB5bD7inFd7pM9). The information you provide will help us in understanding the various educational pathways utilized by families in Qatar, and gain a better understanding of the challenges to accessing education.

 

Dear Parents,

The Together Project at Education Above All Foundation is pleased to launch a platform where families facing barriers to access education for their children with special needs can register. If your school-age (6-18 years old) child with a special need or disability is currently not attending school for any reason, please follow this link (https://forms.gle/2LaCXvcUt9rGzZTq6) to download and submit an Expression of Interest form. The information you provide will help us to identify the right solutions for your child, and to gain a better understanding of the challenges of education access for families in Qatar.

 

2080/01/31

नेपाली राजदूतावास, दोहा।

admission info from EAA