कोरोना भाइरस सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट कतारमा रहनुभएका नेपाली समुदायमा महामहिम राजदूतज्यूको अनुरोध।

कोरोना भाइरस सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट कतारमा रहनुभएका नेपाली समुदायमा महामहिम राजदूतज्यूको अनुरोध।

Posted by Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar on Thursday, March 12, 2020