गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure