जुलाई १० र ११ मा राजदूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure