नेपाली कैदी बन्दीहरुलाई कतार सरकारद्वारा आममाफी दिईएकोबारे