नेपाल फर्कन जरुरी भएका कतारमा रहेका नेपालीहरुको लागि अत्यन्त जरुरी सूचना