फागुपूर्णिमाको अवसरमा दूतावास बन्द रहने सूचना/ Notice on Embassy Closure