राजदूतावासबाट पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने सम्बन्धमा