राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना तथा दूतावास बन्द रहने सूचना (Notice on Embassy Closure)