लक्ष्मी पूजा र भाइटीकाको अवसरमा नोभेम्बर १२ र १५ मा दूतावास बन्द रहने सूचना