विद्यालय भर्नासम्बन्धी समस्या परेमा दूतावासमा सम्पर्क गर्न सकिने बारे सूचना