श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय श्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको कतार भ्रमणका सम्बन्धमा