Notice !

  This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 18 December 2016, on the occasion of National Day of The State of Qatar. The Embassy will resume its work as usual from 19 December 2016. Embassy of Nepal Doha, Qatar 15 December, 2016

Notice

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Monday and Tuesday, 10 and 11 October 2016, on theauspicious occasion of Vijaya Dashami. The Embassy will resume its work as usual from 12 October 2016.   Embassy of Nepal Doha, Qatar 6 October, 2016

MRP Lot-68 देखि Lot-71 सम्म

यस राजदूतावासमा आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार बाहेक)   (नाम

MRP-Lot 67 लिन आउने बारे सूचना!

यस राजदूतावासमा मिति 2016 जुन 09 सम्म आवेदन फारम बुझाएका र MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार

MRP Lot-66 लिन आउने बारे सूचना !

यस राजदूतावासमा मिति 2016 अप्रिल 21 सम्म आवेदन फारम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार बाहेक)   (नाम खोज्नको

Embassy will remain closed

Notice!!! This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 1 May 2016, on the occasion of World Labour Day. The Embassy will resume its work as usual from 2nd May 2016.   Embassy of Nepal Doha, Qatar  |  28 April 2016

राजदूतावास बन्द रहने बारे ।

सूचना !!!   नेपाली नयाँ वर्ष २०७३ को अवसरमा यही २०७३ साल वैशाख १ गते बुधवार तदनुसार १३ अप्रिल २०१6 का दिन राजदूताबास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ । २०७३ साल वैशाख २ गते तदनुसार १४ अप्रिल २०१६ देखि राजदूताबास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।  Notice!!! This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Wednesday, 13

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed (Two Days)  on Monday, 07 March 2016, on the occasion of Nepalese festival Mahashivaratri and on Tuesday, 08 March 2016, on the occasion of International Women’s Day. The Embassy will resume its work from 09 March 2016. Embassy of Nepal Doha, Qatar Date:06.03.2016

MRP Lot-72 लिन आउने बारे सूचना ! (जनवरी ३१ सम्म)

यस राजदूतावासमा मिति २०१७ जनवरी ३१ सम्म आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार