Notice regarding Eid-Al-Fitr Holiday !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 2018 June 17 and June 18 on the occasion of  holy festival Eid-Al-Fitr. The Embassy will resume its work as usual from 19 June  2018.                                 Embassy of Nepal Doha, Qatar 13 July, 2018  

नेपाली राजदूतावास, दोहाबाट २०७४ माघ देखि चैत्र महिना सम्म भएका श्रमिकका हकहित तथा उद्धार सम्बन्धी प्रगति विवरण

क. मुख्य कार्यहरु Swiss Engineering for Contractor WLL कम्पनीमा कार्यरत सात जना नेपाली श्री जीत बहादुर बि.क., श्री हरि कुमार थापा, श्री श्याम केवट, श्री गिरी पंगेनी, श्री श्याम लाला राना, श्री राम कृष्ण गुरुङ र श्री कृष्ण बहादुर दर्जीलाई उक्त कम्पनीले फकाई फुलाई गलत (खाली) कागजातमा दस्तखत गराई पछि कम्पनीले उक्त खाली दस्तखत गराएको कागजमा प्रत्येकले कतारी रियल ९

Wanted

प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/२/२ आवश्यकता यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल

NOTICE REGARDING PUBLIC HOLIDAYS !

  This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Monday, 30 April 2018 and Tuesday, 01 May 2018 on the occasion of Buddha Jayanti and International Labour’s Day (May Day) respectively. The Embassy will resume its work from 02 May 2018.     Embassy of Nepal Doha, Qatar Date: 29.04.2018

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 19 February 2018 on the occasion of the Democracy Day. The Embassy will resume its work as usual from 20 February 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             18 February, 2018  

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 13 February 2018 on the occasion of the Sports Day of the State of Qatar. The Embassy will resume its work as usual from 14 February 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             12 February, 2018

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 30 January 2018 on the occasion of the Martyrs’ Day. The Embassy will resume its work as usual from 31 January 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             28 January, 2018

Wanted

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The

कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना !

कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यही 2074 साल पौष 03 गते सोमबार तदनुसार 18 डिसेम्बर 2017 का दिन राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। 2074 पौष 04 गते तदनुसार 19 डिसेम्बर 2017 देखि   राजदूतावास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।   Notice !   This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 18 December 2017 on

Wanted

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The