MRP Lot-56 लिन आउनेबारे सूचना ! (पाना २)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  जुन ०५  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि. नं. टिपोट

MRP Lot-56 लिन आउनेबारे सूचना ! (पाना १)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  जुन ०५  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी

MRP Lot-55 लिन आउने बारे सूचना! (अन्तिम पेज)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५ मे ०७  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता, पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि.

MRP Lot-55 लिन आउने बारे सूचना! (पेज १)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५ मे ०७  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता, पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि. नं. टिपोट

संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा राय/सुझाव दिने सम्बन्धमा कतारस्थित नेपाली नागरिकहरूका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना !

नेपालको संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रचार प्रसार र सो बारे नेपाली नागरिकहरुको सुझाव संकलन कार्ययोजना, २०७२ तयार भई सुझाव संकलनको काम यही २०७२ असार २४ देखी शुरु भईसकेको र सो कार्ययोजना अनुसार विभिन्न माध्यमबाट संविधानको विधेयकको मस्यौदामा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुबाट राय सुझाव र प्रतिक्रिया प्राप्त गरी सो को संङ्कलन, अभिलेखीकरण र विश्लेषण गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस

MRP Lot-54 लिन आउने बारे सूचना! (अन्तिम पेज)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५ मार्च २७  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता, पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं.

MRP Lot-54 लिन आउने बारे सूचना! (पेज १)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५ मार्च २७  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport तयार भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता, पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट

विदेशस्थित नेपाली कामदारहरुलाई नेपाल फर्कन हवाई टिकटको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना !

२०७२ बैशाख १२ गतेको विनासकारी महाभूकम्पमा परी आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यको मृत्यु भर्इ नेपाल फर्कनुपर्ने कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरूलार्इ २०७२ जेठ महिनाभर फर्कदा देहाय बमोजिमको कार्यविधिको अधिनमा रही बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट हवार्इ भाडाको खर्च रकम भुक्तानी हुने व्यहोरा जानकारी गरार्इन्छ । १.     एकाघरका परिवारमा पति वा पत्नी, छोरा छोरी वा आमा बाबु तथा महिला कामदारको हकमा निजको सासु ससुरा

२० नोभेम्बर २०१४ सम्मको राहदानीको संशोधित विवरण ।

२० नोभेम्बर  २०१४ सम्म राहदानी आवेदन फारम बुझाउनुहुने आवेदकहरुको राहदानी (MRP) विवरण पुन:  प्रविष्ट गरी राखिएकोले हालसम्म पनि राहदानी (MRP)  प्राप्त नभएका माहनुभावहरुले आफ्नो नाम खोज्नको लागि CTRL-F थिचेर Search Box मा नाम वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी सि. नं.  टिपेर पुरानो राहदानी र नागरिकता प्रमाणपत्र (सक्कल) का साथ स्वयं उपस्थित भै आफ्नो राहदानी (MRP) बुझिलिन अनुरोध छ ।   राहदानी वितरण समय: प्रत्येक दिन १२:०० बजे देखी ०२:०० बजे सम्म (शनिबार बाहेक) ।   धन्यवाद ! 1 shiv kumar ray dhanusha 2198076 2

पुरानो लट २०१४ जुन सम्मको संशोधित विवरण !

२०१४ जुन महिना सम्म राहदानी आवेदन फारम बुझाउनुहुने आवेदकहरुको राहदानी (MRP) विवरण पुन:  प्रविष्ट गरी राखिएकोले हालसम्म पनि राहदानी (MRP)  प्राप्त नभएका माहनुभावहरुले आफ्नो नाम खोज्नको लागि CTRL-F थिचेर Search Box मा नाम वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी सि. नं.  टिपेर पुरानो राहदानी र नागरिकता प्रमाणपत्र (सक्कल) का साथ स्वयं उपस्थित भै आफ्नो राहदानी (MRP) बुझिलिन अनुरोध छ ।   राहदानी वितरण समय: प्रत्येक दिन १२:०० बजे देखी ०२:०० बजे सम्म(शनिबार बाहेक)   धन्यवाद ! 1 shiv