हार्दिक आमन्त्रण

हार्दिक आमन्त्रण यस दूतावासद्वारा आगामी अप्रील २०, २००९ का दिन सांझ ६ः३० बजे आफ्नै सभा कक्षमा कतारको भ्रमणमा रहनु भएका माननीय श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री श्री लेखराज भट्ट संग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिने हदा दूतावासको च्यकतभचमा कायम रहेका सम्पूर्ण संघ–संस्थाका एक एक जना प्रतिनिधिहरुलाईकायक्रममा उपस्थितिका लागि दूतावास हार्दिक आमन्त्रण गर्दछ । नेपाली राजदूतावास दोहा, कतार

इमेलबाट नेपालको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको लागि आवेदन दिन सकिने सम्बन्धी सूचना ………………………………………

विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वयंले आफू रहे। बसेकै स्थानबाट प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निम्नानुसारको कागजात संलग्न राखी (policereport@nepalpolice.gov.np) मा email पठाउन सक्नुहुनेछ । उक्त email प्राप्त भएपश्‍चात Criminal Record Check गरी नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित शाखाले निवेदन प्राप्त भएको ३ कार्य दिन भित्र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु: (Scanned Documents) क) निवेदन फाराम (Download Here) https://cid.nepalpolice.gov.np/images/forms/pcr-form-for-nepalease-outside-nepal-2075-11-07.docx

आवश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/४/६ यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !

नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले देहायको मिति, स्थान र समयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सम्पूर्ण कतारवासी नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।   स्थानः नेपाली राजदूतावास, दोहा कतार समयः साँझ ६:०० बजे मितिः २१ जुन २०१८ (२०७५ आषाढ ७ गते)   नेपाली राजदूतावास दोहा । २०७५/३/५

नेपाली राजदूतावास , दोहा, कतार को मागपत्र प्रमाणीकरण सम्वन्धी जानकारी एवम् सूचना

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५।१।२४  को निर्णय अनुसार नेपाल राजपत्र खण्ड ६८ मिति २०७५।१।३१ गते प्रकाशन भएको वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी मागपत्र जाँचवुझ निर्देशिका, २०७५ ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने मागपत्र जाँचवुझ एवम्  प्रमाणीकरण गर्ने कार्य सम्वन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली राजदूतावासवाट गरिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार राजदूतावासवाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा

गणतन्त्र दिवस मनाउने बारे  सूचना  

नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले देहायको मिति, स्थान र समयमा एघारौं गणतन्त्र दिवस मनाउन गइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ।   स्थानः नेपाली राजदूतावास, दोहा कतार समयः दिउँसो 3:00 बजे मितिः 2075/02/15

लामो समयदेखि कतारमा काम गर्ने  नेपालीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने बारे सूचना !

नेपालीहरु रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा आई विगत लामो समयदेखि कार्यरत रहेको व्यहोरा अवगतनै छ।यसरी कतार आई लामो समयदेखि काम गर्ने  नेपालीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने  प्रयोजनको लागि नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले त्यस्ता नेपाली नागरिकहरुको सामान्य जानकारी हुने गरी एक Format तयार गरेको छ। अतः देहायअनुसारको Format मा आफ्नो विवरण यथासीघ्र नेपाली राजदूतावासमा उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारी लागि सूचित गरिन्छ।उल्लिखित Format अनुसारको

कतारमा रहेका नेपाली समुदाय सम्बद्द संघ संस्थाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना !

कतारमा रहेका नेपाली समुदाय सम्बद्द संघ संस्थाहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले संस्थाको सामान्य जानकारी हुने Format तयार गरेको छ।सो Format राजदूतावसको website www.qa.nepalembassy.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिने छ। त्यस्ता संस्थाहरुले नेपाली राजदूतावासको सम्पर्क र समन्वयमा सहकार्य गर्न चाहेमा उल्लिखित Format अनुसारको विवरण संलग्न गरी २०७५ जेष्ठ ५ गते भित्र राजदूतावासमा पेश गर्नु हुन यो सूचना