यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि १८ सेप्टेम्बर २०२२ सम्म आवेदन दिनु भएका आवेदकहरु मध्ये संलग्न सूचीमा नाम भएका आवेदकहरुलाई राहदानी बुझिलिन आउनेबारे सूचीत गरीन्छ । यस सूचीमा नाम नभएका आवेदकहरुले अर्को सूचनाको प्रतिक्षा गर्नु हुन अनुरोध छ। राहदानी लिन आउँदा यस सूचनामा नामसँगै भएको CODE NO. रसिदमा लेखेर ल्याउनुहुन समेत अनुरोध छ

यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि २५अगष्ट २०२२ सम्म आवेदन दिनु भएका आवेदकहरु मध्ये संलग्न सूचीमा नाम भएका आवेदकहरुलाई राहदानी बुझिलिन आउनेबारे १५ सेप्टेम्बर २०२२ मा जारी सूचना । यस सूचीमा नाम नभएका आवेदकहरुले अर्को सूचनाको प्रतिक्षा गर्नु हुनसमेत अनुरोध छ। राहदानी लिन आउँदा यस सूचनामा नामसँगै भएको CODE NO. रसिदमा लेखेर ल्याउनुहुन अनुरोध छ ।

१५ सेप्टेम्बर २०२२ देखि नेपाल एअरलाईन्सको काठमाण्डौ-दोहा-काठमाण्डौ उडान र अवतरण Doha International Airport बाट हुने भएको जानकारी उक्त एअरलाईन्सबाट २०७९/५/२३ मा जारी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अपलोड गरिएको छ ।

यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि ११अगष्ट २०२२ सम्म आवेदन दिनु भएका आवेदकहरु मध्ये संलग्न सूचीमा नाम भएका आवेदकहरुलाई राहदानी बुझिलिन आउनेबारे ८ सेप्टेम्बर २०२२ मा जारी सूचना । यस सूचीमा नाम नभएका आवेदकहरुले अर्को सूचनाको प्रतिक्षा गर्नु हुनसमेत अनुरोध छ। राहदानी लिन आउँदा यस सूचनामा नामसँगै भएको CODE NO. रसिदमा लेखेर ल्याउनुहुन अनुरोध छ ।

नेपालबाट कतार प्रवेश गर्दा पालना गर्नुपर्ने अद्यावधिक मापदण्ड सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ को स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रोटोकललाई थप सहज बनाउ‍ँदै कतार सरकारले ४ सेप्टेम्बर २०२२ को बेलुका ६ बजेदेखि लागू हुने गरी कतार प्रवेश गर्ने यात्रुहरुका लागि अद्यावधिक मापदण्ड जारी गरेकोले कतार यात्रा गर्ने यात्रुहरुले देहायबमोजिमको प्रावधान पालना गर्नुपर्ने जनाइएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। १. PCR परीक्षण र Rapid Antigen Test गर्नपर्ने: कतार आवासीय

यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि ९ अगष्ट २०२२ सम्म आवेदन दिनु भएका आवेदकहरु मध्ये संलग्न सूचीमा नाम भएका आवेदकहरुलाई राहदानी बुझिलिन आउनेबारे ३० अगष्ट २०२२ मा जारी सूचना । यस सूचीमा नाम नभएका आवेदकहरुले अर्को सूचनाको प्रतिक्षा गर्नु हुनसमेत अनुरोध छ। राहदानी लिन आउँदा यस सूचनामा नामसँगै भएको CODE NO. रसिदमा लेखेर ल्याउनुहुन अनुरोध छ ।