२०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण

राहदानी सम्बन्धी विवरण १. राहदानी /यात्रा अनुमति पत्र सि. नं. विवरण संख्या क. MRP Live Enrollment 1,527 ख. MRP Manual Forms Collection and Processing 30 ग. MRP Distribution 1,004 घ. अस्थाई राहदानी 1 ङ एक तर्फि यात्रा अनुमति पत्र अ.  सशुल्क 24 98 आ. निशूल्क 74 २. Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही  नेपाल फर्कने क्रममा रहेका नेपाली

२०७७ श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण

राहदानी तथा व्यक्तिगत माग प्रमाणिकरण सम्बन्धी विवरण १. राहदानी /यात्रा अनुमति पत्र सि. नं. विवरण संख्या क. MRP Live Enrollment 345 ख. MRP Manual Forms Collection and Processing 26 ग. MRP Distribution १६९ घ. अस्थायी राहदानी 1 एक तर्फि यात्रा अनुमति पत्र अ.  सशुल्क १५ 95 आ. निशूल्क ८० २. Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही नेपाल फर्कने

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the Vice President of QFA

Ambassador of Nepal to the State of Qatar His Excellency Dr. Narad Nath Bharadwaj had a courtesy meeting with Mr. Saoud A. Al-Mohannadi, Vice President of Qatar Football Association at latter’s office, Al-Bida Tower today. During the meeting, the Ambassador and the Vice President discussed various sports related cooperation and collaboration matters between Nepal and Qatar including training opportunities for

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the CEO of Doha Bank

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the CEO of Doha Bank ……………………….   Ambassador of Nepal to the State of Qatar His Excellency Dr. Narad Nath Bharadwaj had a courtesy meeting with the CEO of Doha Bank Dr. R Seetharaman at Doha Bank Tower today. During the meeting, the Ambassador and the CEO discussed various issues on facilitating economic

राजदूतावासको ईमेल सम्पर्कबारे सूचना

राजदूतावासबाट उपलव्ध हुने विभिन्न प्रकारका सेवाका लागि ईमेल मार्फत पत्राचार गर्दा निम्नबमोजिम ईमेल प्रयोग गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ: कन्सुलर सेवा सम्बन्धी निम्न कामका लागि: consular.doha@mofa.gov.np चारित्रिक प्रमाणपत्र (Character Certificate/PCC) अधिकृत वारेशनामाको प्रमाणिकरण (Attestation of Power of Attorney) कागजात प्रमाणिकरण (Consular Attestation) “जो जससंग सम्बन्धित छ” व्यहोराको पत्र (Issuance of ‘To Whom It May Concern’ Letter)Visa प्रवेशाज्ञा (Visa) गैरआवासीय

दोहाबाट भएको ५० औं उडानबाट आज १४८ जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भयो

कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा तत्काल नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुले राजदूतावासको नेपाल फर्कने फारम भरेर तथा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुरूप आज मिति २०७७।६।१४ (गते तदअनुसार ३० सेप्टेम्बर २०२०) मा दोहाबाट काठमाण्डौका लागि नेपाल एयरलाइन्सको RA 2392 को उडानबाट ४ महिलासहित जम्मा १४८ जना नेपालीहरू नेपाल फर्कनु भएको छ

दोहाबाट भएको ४८ औं उडानबाट आज १७४ जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भयो

कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा तत्काल नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुले राजदूतावासको नेपाल फर्कने फारम भरेर तथा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुरूप आज मिति २०७७।६।१२ (गते तदअनुसार २८ सेप्टेम्बर २०२०) मा दोहाबाट काठमाण्डौका लागि हिमालय एयरलाइन्सको H95632 को उडानबाट १७४ जना नेपालीहरू नेपाल फर्कनु भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ

दोहाबाट भएको ४७ औं उडानबाट आज १४७ जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भयो

कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा तत्काल नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुले राजदूतावासको नेपाल फर्कने फारम भरेर तथा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुरूप आज मिति २०७७।६।११ (गते तदअनुसार २७ सेप्टेम्बर २०२०) मा दोहाबाट काठमाण्डौका लागि नेपाल एयरलाइन्सको RA 2392 को उडानबाट ८ महिलासहित जम्मा १४६ जना नेपालीहरू नेपाल फर्कनु भएको छ

दोहाबाट भएको ४६ औं उडानबाट आज १४७ जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भयो

कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा तत्काल नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुले राजदूतावासको नेपाल फर्कने फारम भरेर तथा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुरूप आज मिति २०७७।६।१० (गते तदअनुसार २६ सेप्टेम्बर २०२०) मा दोहाबाट काठमाण्डौका लागि नेपाल एयरलाइन्सको RA 2392 को उडानबाट ३ महिलासहित जम्मा १४७ जना नेपालीहरू नेपाल फर्कनु भएको छ

दोहाबाट भएको ४५ औं उडानबाट आज १४६ जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कनु भयो

कोभिड १९ बाट सिर्जित असहज परिस्थितिमा तत्काल नेपाल फर्कनै पर्ने अवस्थाका नेपालीहरुले राजदूतावासको नेपाल फर्कने फारम भरेर तथा विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउनु भएबमोजिम र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुरूप आज मिति २०७७।६।९ (गते तदअनुसार २५ सेप्टेम्बर २०२०) मा दोहाबाट काठमाण्डौका लागि नेपाल एयरलाइन्सको RA 2392 को उडानबाट १५ महिलासहित जम्मा १४६ जना नेपालीहरू नेपाल फर्कनु भएको छ