राहदानी वितरण सम्बन्धी मिति २०७७।११।१८ तद्नुसार २ मार्च २०२१ मा जारी सूचना

यस राजदूतावासमा राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका तलका लिङ्कमा उल्लेख भएका आवेदकहरुको राहदानी वितरणका लागि तयार रहेकाले सक्कली रसिद, पूरानो राहदानी र कतारी आइडी सहित सम्बन्धित व्यक्तिले यस राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। राहदानी वितरण समय: सार्वजनिक बिदाका दिन बाहेक दिउसो १ बजेदेखि ३:०० बजेसम्म https://drive.google.com/file/d/1_RtK8L2HjElx1LWM9WGUNVQDTFQs2Hps/view?usp=sharing

संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सेवा शुल्क(Service Charge) अनिवार्य गरिएको सम्बन्धी सूचना (NOTICE REGARDING MAKING SERVICE CHARGE MANDATORY FOR INSTITUTIONAL DEMAND LETTER ATTESTATION)

नेपालवाट नयाँ कामदार माग गर्ने रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित नेपालका रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी (मेनपावर कम्पनी) लाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा शुल्क (Service Charge) अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउने गरी मागपत्रमा प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्च १, २०२१ देखि लागू गरिएको छ । उक्त सेवा शुल्क सम्वन्धी प्रतिबद्धता नभएको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।  ……………………

Courtesy meeting

Courtesy meeting between H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Ambassador of Nepal and H.E. Mr Mohamed Mafaz Mohideen, Ambassador(designate) of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the State of Qatar held at the Embassy of Nepal, Doha today. During the meeting, both Ambassadors expressed their confidence that the relations between Nepal and Sri Lanka will keep evolving from strength

Courtesy meeting

H.E. Dr. Narad Nath Bharadwaj, Ambassador of Nepal to Qatar had a courtesy meeting with Mr. Yousef Sultan Laram, Director of International Organizations Department at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar today morning. During the meeting, Dr. Bharadwaj and Mr. Laram discussed cooperation and collaboration between Nepal and Qatar in the UN and other international forums.

२०७७ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण

राहदानी सम्बन्धी विवरण १. राहदानी /यात्रा अनुमति पत्र सि. नं. विवरण संख्या क. MRP Live Enrollment 1,527 ख. MRP Manual Forms Collection and Processing 30 ग. MRP Distribution 1,004 घ. अस्थाई राहदानी 1 ङ एक तर्फि यात्रा अनुमति पत्र अ.  सशुल्क 24 98 आ. निशूल्क 74 २. Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही  नेपाल फर्कने क्रममा रहेका नेपाली

२०७७ श्रावणदेखि असोज मसान्तसम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण

राहदानी तथा व्यक्तिगत माग प्रमाणिकरण सम्बन्धी विवरण १. राहदानी /यात्रा अनुमति पत्र सि. नं. विवरण संख्या क. MRP Live Enrollment 345 ख. MRP Manual Forms Collection and Processing 26 ग. MRP Distribution १६९ घ. अस्थायी राहदानी 1 एक तर्फि यात्रा अनुमति पत्र अ.  सशुल्क १५ 95 आ. निशूल्क ८० २. Criminal Evidences and Information Department (CEID) मा रही नेपाल फर्कने

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the Vice President of QFA

Ambassador of Nepal to the State of Qatar His Excellency Dr. Narad Nath Bharadwaj had a courtesy meeting with Mr. Saoud A. Al-Mohannadi, Vice President of Qatar Football Association at latter’s office, Al-Bida Tower today. During the meeting, the Ambassador and the Vice President discussed various sports related cooperation and collaboration matters between Nepal and Qatar including training opportunities for

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the CEO of Doha Bank

Ambassador H.E. Dr Narad Nath Bharadwaj Meets the CEO of Doha Bank ……………………….   Ambassador of Nepal to the State of Qatar His Excellency Dr. Narad Nath Bharadwaj had a courtesy meeting with the CEO of Doha Bank Dr. R Seetharaman at Doha Bank Tower today. During the meeting, the Ambassador and the CEO discussed various issues on facilitating economic

राजदूतावासको ईमेल सम्पर्कबारे सूचना

राजदूतावासबाट उपलव्ध हुने विभिन्न प्रकारका सेवाका लागि ईमेल मार्फत पत्राचार गर्दा निम्नबमोजिम ईमेल प्रयोग गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ: कन्सुलर सेवा सम्बन्धी निम्न कामका लागि: consular.doha@mofa.gov.np चारित्रिक प्रमाणपत्र (Character Certificate/PCC) अधिकृत वारेशनामाको प्रमाणिकरण (Attestation of Power of Attorney) कागजात प्रमाणिकरण (Consular Attestation) “जो जससंग सम्बन्धित छ” व्यहोराको पत्र (Issuance of ‘To Whom It May Concern’ Letter)Visa प्रवेशाज्ञा (Visa) गैरआवासीय