पुरानो लटका राहदानीहरु !

यस राजदूतावासमा आवेदन फारम बुझाएकामध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको एवं लामो समयदेखि तपसिलका राहदानीहरु नेपाली राजदूतावास दोहामा बुझिलिन सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नभएकोले सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार

Notice !

  This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 18 December 2016, on the occasion of National Day of The State of Qatar. The Embassy will resume its work as usual from 19 December 2016. Embassy of Nepal Doha, Qatar 15 December, 2016

MRP Lot-72 लिन आउने बारे सूचना ! (अक्टोबर १८ सम्म)

यस राजदूतावासमा मिति २०१७ अक्टोबर १८ सम्म आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार बाहेक)

Notice

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Monday and Tuesday, 10 and 11 October 2016, on theauspicious occasion of Vijaya Dashami. The Embassy will resume its work as usual from 12 October 2016.   Embassy of Nepal Doha, Qatar 6 October, 2016

MRP Lot-68 देखि Lot-71 सम्म

यस राजदूतावासमा आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार बाहेक)   (नाम

MRP-Lot 67 लिन आउने बारे सूचना!

यस राजदूतावासमा मिति 2016 जुन 09 सम्म आवेदन फारम बुझाएका र MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार

MRP-Lot 67 लिन आउने बारे सूचना!

यस राजदूतावासमा मिति 2016 जुन 09 सम्म आवेदन फारम बुझाएका र MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार

प्रेस वक्तव्य

कतारको Al Bandary Engineering, Trading and Contracting कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको भवनमा यही मे १६ मा दुर्घटना भै ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु हताहत भएको भनी विभिन्न सामाजिक संजाल एवम् अनलाईन मिडिया संस्करणहरुमा प्रेषित समाचार प्रति यस राजदूतावासको ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधि मार्फत् प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त मितिमा कम्पनीले निर्माण गर्दै गरेको भवनमा दुर्घटना भएको तर

MRP Lot-66 लिन आउने बारे सूचना !

यस राजदूतावासमा मिति 2016 अप्रिल 21 सम्म आवेदन फारम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार बाहेक)   (नाम खोज्नको