राजदूतावासमा शोक पुस्तिका राखिने बारे ।

यही मिति २०७२/१०/२६ का दिन दिवङ्गत हुनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा व्यवस्थापिका-संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाप्रति समवेदना व्यक्त गर्न देहाय बमोजिमको मिति तथा समयमा यस राजदूतावासमा शोक पुस्तिका राखिने भएकोले सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।     मिति २०७२/१०/२८ गते विहीवार दिउँसो ०३०० बजेदेखि ०५०० बजेसम्म मिति २०७२/१०/२९ गते शुक्रवार

MRP Lot-62 लिन आउनेबारे सूचना !

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  डिसेम्बर ३१  सम्म आवेदन फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि.

MRP Lot-72 लिन आउने बारे सूचना ! (जनवरी ३१ सम्म)

यस राजदूतावासमा मिति २०१७ जनवरी ३१ सम्म आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।   वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on Sunday, 20 December 2015 on the occasion of National Day of  the state of Qatar. The Embassy will reopen as usual from Monday, 21 December 2015. Thanks! Embassy of Nepal Doha

Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed from Sunday, 27 September 2015 to Wednesday, 30 September 2015. The Embassy will resume its works as usual from Thursday, 1 October 2015, from its new location at Zone Number-56, Rawdat Umm Al-Theyab Street, Street Number-681, Abu Hamour Area, Doha, Qatar.   Embassy of Nepal Doha, State

नेपाली राजदूतावास भवन सरेको सम्बन्धी सूचना !

सूचना !   नेपाली राजदूतावास, दोहाको चान्सरी  भवन  Zone Number-56, Rawdat Umm Al-Theyab Street, Street Number-681, Abu Hamour Area, Doha, Qatar मा २०७२ असोज १४ गतेविहीबार (तद्अनुसार 1 अक्टोबर २०१५) देखि नयाँ स्थानबाट यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु संचालन भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । Notice! This is to inform all the concerned that the Embassy has been shifted to

Notice for Holiday on the Historical Occasion of the promulgation of the Constitution of Nepal-2072BS

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed from Sunday, 20 September 2015 to Monday, 21 September 2015, on the historical occasion of the promulgation of the Constitution of Nepal, 2072 B.S. from the Constituent Assembly of Nepal. The Embassy will resume its works as usual from Tuesday, 22 September 2015.

MRP Lot-57 लिन आउनेबारे सूचना ! (पाना १)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  जुलाई १२  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि. नं.

MRP Lot-56 लिन आउनेबारे सूचना ! (पाना २)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  जुन ०५  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी लट नं. र सि. नं. टिपोट

MRP Lot-56 लिन आउनेबारे सूचना ! (पाना १)

यस राजदूतावासमा मिति २०१५  जुन ०५  सम्म फाराम बुझाएका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तिहरुको  Machine Readable Passport  तयार  भई आइसकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता,  पुरानो/अस्थायी  राहदानी र नगदि रसिद साथमा लिएर स्वयं दूतावासमा उपस्थित भै आफ्नो  MRP बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।   बितरण समय: प्रत्येक दिन १२ देखि २ बजे सम्म । (शुक्रबार र  शनिबार बाहेक)   (नाम खोज्नको लागि CTRL F थिचेर Search Box मा आफ्नो नाम  वा पुरानो राहदानी नम्बर टाइप गरी