Statement by H.E. Prof. Ramesh Prasad Koirala, Ambassador of Nepal to the State of Qatar at the celebration of the National Day (Constitution Day) of Nepal

Statement by H.E. Prof. Ramesh Prasad Koirala, Ambassador of Nepal to the State of Qatar at the celebration of the National Day (Constitution Day) of Nepal (Doha, State of Qatar, 19 September 2018) His Excellency Dr. Issa Saad Al-Jafali Al Nuaimi, Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs of the State of Qatar, His Excellency Dr. Ahmad Hassan Al-Hamadi,

Press Release on the Occasion of National Day !

  The Embassy of Nepal, Doha celebrated National Day of Nepal amid a programme organized at Al-Masa Ballroom, Hotel Holiday Inn, Doha. The National Day ceremony began with playing of national anthems of both the State of Qatar and Nepal. His Excellency Prof. Ramesh Prasad Koirala, Ambassador of Nepal to the State of Qatar welcomed the guests and stressed on

Wanted

Date of First Publication: 23 August 2018   Wanted The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to recruit for the following post on contract basis. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar. The

आवश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/४/६ यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत

Wanted !

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The short

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !

नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले देहायको मिति, स्थान र समयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सम्पूर्ण कतारवासी नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।   स्थानः नेपाली राजदूतावास, दोहा कतार समयः साँझ ६:०० बजे मितिः २१ जुन २०१८ (२०७५ आषाढ ७ गते)   नेपाली राजदूतावास दोहा । २०७५/३/५