Wanted

Date of First Publication: 23 August 2018   Wanted The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to recruit for the following post on contract basis. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy of Nepal, Doha, State of Qatar. The

आवश्यकता !

प्रथम पटक प्रकाशित २०७५/४/६ यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत

Wanted !

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The short

अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !

नेपाली राजदूतावास, दोहा कतारले देहायको मिति, स्थान र समयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक सम्पूर्ण कतारवासी नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको सहभागिताका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।   स्थानः नेपाली राजदूतावास, दोहा कतार समयः साँझ ६:०० बजे मितिः २१ जुन २०१८ (२०७५ आषाढ ७ गते)   नेपाली राजदूतावास दोहा । २०७५/३/५

इद-अल-फितरको बिदा सम्बन्धी सूचना !

इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको महान पर्व इद-अल-फितर को अवसरमा यही 2075 साल असार 03 र 04 गते तदअनुसार 2018 जुन 17 र 18 तारिख राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ।                  2075 साल असार 05 गते तदअनुसार 19 जुन 2018 देखि   राजदूतावास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।   नेपाली राजदूतावास दोहा, कतार । २०७५/२/३०

Notice regarding Eid-Al-Fitr Holiday !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 2018 June 17 and June 18 on the occasion of  holy festival Eid-Al-Fitr. The Embassy will resume its work as usual from 19 June  2018.                                 Embassy of Nepal Doha, Qatar 13 July, 2018