Notice !

This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 30 January 2018 on the occasion of the Martyrs’ Day. The Embassy will resume its work as usual from 31 January 2018.   Embassy of Nepal                                                                 Doha, Qatar                                                             28 January, 2018

सूचना !

सहिद दिवसको उपलक्ष्यमा यही २०७४ साल माघ १६ गते मंगलबार तदनुसार ३० जनवरी २०१८ का दिन राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। २०७४ माघ १७ गते तदनुसार ३१ जनवरी २०१८ देखि   राजदूतावास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।   नेपाली राजदूतावास दोहा, कतार २०७४/१०/१५

Wanted

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The

आवश्यकता

यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल कार्यरत कम्पनीबाट रिलिज पेपर समेत

कार्यक्रम तथा समारोह आयोजना सम्बन्धी सूचना !

कतारमा आयोजना गरिने कुनै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तथा समारोहका लागि सोको आयोजना हुने मितिले कम्तिमा पनि एक महिना अगाडि नियमानुसार कतार सरकारको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा औपचारिक रुपमा निवेदन दिई स्वीकृति प्राप्त भएपछि स्थानीय कानून र प्रचलनबमोजिम कार्यक्रम तथा समारोहको आयोजना गर्नु पर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिएको छ।   नेपाली राजदूतावास    दोहा, कतार ।  

MRP Lot-73 लिन आउने बारे सूचना ! (नोभेम्बर २९ सम्म)

यस राजदूतावासमा मिति २०१७ नोभेम्बर २९ सम्म आवेदन फारम बुझाएका र  MRP-Live  Enrollment  मार्फत फारम भरेका मध्ये राहदानी विभागबाट तपसिलका व्यक्तहरुको Machine Readable Passport तयार भई आई सकेको हुँदा सक्कलै नागरिकता पुरानो/अस्थायी राहदानी र नगदी रसिद साथमा लिएर स्वयंम दूतावासमा उपस्थित भई आफ्नो राहदानी बुझिलिन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ। वितरण समय:प्रत्येक दिनको 12 बजे देखि 2 बजे सम्म ।(शुक्रबार र शनिवार

कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राजदूतावास बन्द रहने सूचना !

कतारको राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यही 2074 साल पौष 03 गते सोमबार तदनुसार 18 डिसेम्बर 2017 का दिन राजदूतावास बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ। 2074 पौष 04 गते तदनुसार 19 डिसेम्बर 2017 देखि   राजदूतावास पूर्ववतरुपमा खुला रहने छ।   Notice !   This is to inform all the concerned that the Embassy will remain closed on 18 December 2017 on

Wanted

The Embassy of Nepal in Doha, is currently seeking to employ the following person in contract basis under the approved local position. The interested candidates can apply within 15 days of the first publication of the advertisement. The candidates should drop the application in person at the Embassy along with the release paper in case of working in Qatar. The

आवश्यकता

प्रथम पटक प्रकाशित 2074/07/28   यस राजदूतावासको स्वीकृत स्थानीय दरबन्दी अन्तर्गत तपसिल बमोजिमको पद करारमा नियुक्ति गर्नु पर्ने भएकोले सो अनुसारका पदमा रही कार्य गर्न इच्छुक उम्मेदवारहरुले आ-आफ्नो बायोडाटा सहित प्रथम पटक यो सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिन भित्र यस राजदूतावासमा दरखास्त दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । कतारमानै रही अन्यत्र काम गरी रहेका उम्मेदवारहरुको हकमा निज हाल

Notice

This is to inform all the concerned that the following documents are required for Demand Attestation/Group Recruitment from the Embassy of Nepal, Doha:   S.N Required Attachments المرفقات المطلوبة ارقام 1. Valid Computer Card – (Copy) صورة من بطاقة قيد منشاة “سارية المفعول” ۱ 2. Valid Visa Approval- (Copy) صورة موافقة لجنة الاستقدام “سارية المفعول” ۲ 3. Commitment and guarantee